top of page
el_kraft_goteborg (1).jpg

Skattereduktion

Rotavdrag och Grön Teknik

Du som äger en fastighet eller bostadsrätt har ofta rätt till så kallat Rotavdrag om du skall renovera, bygga om eller bygga till. Det innebär kort sagt att du kan få bidrag från staten för del av arbetskostnaden. Rotavdraget infördes 1993 för att främja renoveringar och underhåll av bostäder samtidigt som det ger privatpersoner möjlighet att få skatteavdrag för arbetskostnader vid olika typer av hushållsarbete.

För att vara berättigad till rotavdrag måste arbetet utföras av ett godkänt företag, som vårt. Rotavdraget innebär att du som privatperson kan få skattereduktion med upp till 30% av arbetskostnaderna för det godkända arbetet. Maxbeloppet för avdraget varierar årligen och kan ändras av skattemyndigheten. Vi har arbetat med Rotavdrag ända sedan starten och det är en självklar del av våra rutiner. Det gör att det är enkelt för dig, ingenting du behöver ansöka om eller egentligen alls fundera så mycket över. Vi tar hand om allt pappersarbete och skattereduktionen redovisas direkt på faktura. 

På liknande sätt finns en skattereduktion för dig som installerar grön teknik. Sedan 2021 kan du som ägare till en fastighet eller bostadsrätt få bidrag till hela arbetet, dvs både arbetskostnad och material, vid installation av solceller, batterilager eller elbilsladdare.

Skattereduktionen kallas just Grön teknik, och du kan få en reduktion om max 50.000 kr per person och år. Som kund får du 20%  för solpaneler och 50% för batterilagring och elbilsladdare. Och precis som för Rotavdraget tar vi hand om allt det där åt dig - du behöver inte göra någon ansökan, vi tar hand om pappersarbetet och skattereduktionen redovisas direkt på fakturan.

bottom of page